galleri

Hvis du bruker livet på å engste deg for stormen, får du aldri anledning til å nyte solskinnet.

Morris West